นโยบายการรับประกันสินค้า Advance iFitness

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • รับประกันมอเตอร์ 5 ปี (กรณีสินค้า Commercial)
  • รับประกันโครงสร้างลู่วิ่งและเครื่องออกกำลังกาย 7 ปี (กรณีสินค้า Commercial)
  • มีอะไหล่ (Spare Part) พร้อมเปลี่ยนใหม่ แม้สินค้าหมดประกัน (กรณีสินค้า Commercial)

*ไม่ครอบคลุมกรณีเสื่อมสภาพจากการใช้งาน

นโยบายการรับประกันสินค้า Advance iFitness

  • ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดแต่ละสินค้า อ้างอิงจากผู้ผลิตตามหลักสากล
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ ไม่มีการแก้ไขดัดแปลง
  • สินค้าต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนทาง หรือทำให้ความเสียหาย หรือ เสียหายจากความร้อน ความชื้น หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน
  • สินค้าต้องอยู่ในสภาพปกติ แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งเป็นความผิดพลาดจากผู้โรงงานผลิตโดยตรง